Välkomna till

Doktor Lises Akademi

Doktor Lises Akademi, Marie-Louise Edvinsson. Foto: Selina Malik

Vi är specialister inom ...

Vi är specialister inom kardiovaskulära sjukdomar, hjärnans och nersystemets sjukdomar, smärta, farmakologi och ledarskap. 

 

Tillsammans har vi nästan 100 års erfarenhet av akuta och allvarliga sjukdomstillstånd inom hjärna, hjärta och blodkärl.


Till vardags så hittar du oss i Lund:

 • Universitetssjukhuset i Lund, med sjukvård- och klinisk forskning.
 • Medicinska Fakulteten där vi undervisar läkarstudenter och handleder forskarstuderande.
 • Forskningslaboratoriet på BMC där vi undersöker hur olika substanser fungerar i vävnad.
 • Där på labbet tar vi reda på vad som orsakar sjukdom och hur vi kan behandla och bota.

Vår filosofi

Uppdatera din kunskap med aktuell forskning

"Hjälpa dig som vill hålla dig à jour, och lära med modern pedagogik"

"Med tillit för oss och vår långa erfarenhet når du förståelse och kunnande

på djupet"

Doktor Lises Akademi, Lund. Foto: Selina Malik

Vårt uppdrag

Vi ser det som vårt uppdrag att öka din utveckling och ta kunskapen till en ny nivå.


Vi delar med oss av vår erfarenhet och kunskap.

Ska du ansvara för en vidareutbildning? Hålla i nästa kick off, ordna en världskonferens? Bjuda in föreläsare?


Då kan du vända dig till oss på Doktor Lises Akademi:


 • Struktur och genomförande av:
  Konferenser, Symposier, kurser, seminarier, program, workshops, möten, events och fester m.m.

 • Konsultation inom klinisk prövning och klinisk forskning:
  Design och upplägg, genomförande, power- beräkning, Quality Assurance, monitorering, kvalitetsgranskning och Audits.

 • Vetenskapligt skrivande och publicerings processen

The Brain Prize 2021

Lundbeckfonden i Köpenhamn beslutade att tilldela The Brain Prize för 2021 till vår professor Lars Edvinsson med kollegorna Peter Goadsby, Michael Moskowitz och Jes Olesen.

 

Vårt team av konsulter

Marie-Louise Edvinsson

Marie-Louise Edvinsson, foto: Selina Malik

DOKTOR I MEDICINSK VETENSKAP

Lars Edvinsson

Lars Edvinsson, foto: Selina Malik

PROFESSOR I MEDICIN OCH ÖVERLÄKARE

Jacob Edvinsson

Jacob Edvinsson, foto: Selina Malik

DOKTOR I FARMACEUTISK VETENSKAP

Johan Edvinsson

Johan Edvinsson, foto: Selina Malik

KAPTEN I FÖRSVARSMAKTEN

 • Erfaren specialist i  akutsjukvård
 • MSc Pediatrik, med inriktning migrän hos barn och ungdom
 • Klinisk forskare inom hjärta och kärlsjukdomar, Skånes universitetssjukhus, Lund
 • Universitetslärare på Läkarprogrammet, Lunds universitet
 • Professor i Medicin, IKVL, LU och Farmakologi Copenhagen University
 • Överläkare/ senior Consultant aktiv inom Akutsjukvård och Internmedicin, SUS Lund
 • Forskarparksledare Rikshopitalet, Glostrup DK
 • PhD, MSc, Pharm. Science,  Copenhagen University

 • Forskar inom smärta och bakomliggande orsaker vid Migrän och behandling av huvudvärkssjukdom
 • Föreläsare inom farmaceutisk vetenskap
 • Officersexamen Militärhögskolan Karlberg/Försvarshögskola, BSc Krigsvetenskap
 • Särskild skicklighet inom ledarskap och management
 • Strategiska beslutsprocesser inom offentlig förvaltning och organisationer

Kontakta oss