Jacob Edvinsson

Jacob Edvinsson doktor inom farmaceutisk vetenskap samt är legitimerad apotekaren från Göteborg Universitet  som valt att forsätta sin karriär inom klinisk forskning. Jacob är efterfrågad föreläsare på internationell nivå, exempelvis Migrane Trust och som honorare lecturer under
Annual HCOP Winter Conference, Ojai Vally, Californien. 


Jacob Edvisson är även verkställande direktör för Algolos AB, där Doktor Lises Akademi ingår i utbildningsföretaget.


Som konsult erbjuder Jacob:

  • Rådgivning och granskning av vetenskapliga artiklar och publicerings processen.
  • Medicinsk och farmakologisk rådgivning. Läkemedelsgenomgångar och biverkningsprofil.
  • Förläsningar och undervisning inom medicin.


Mer information om Jacob Edvinsson kommer inom kort.

Jacob Edvinsson, Lund. Foto: Selina Malik