Marie-Louise Edvinsson

Det är jag som är Lise i Doktor Lises Akademi. Jag har arbetat 45 år i olika professionella roller under min karriär. En av mina starkaste sidor är att jag är bra på att snabbt bygga goda relationer.


Jag uppfattas som trovärdig, kunnig och har hög legitimitet med gedigen bakgrund inom min proffesion. Min forskning har implementerats och lett till nya rutiner med ökad kunskap hos personalen och bättre behandling för patienter med hjärtsjukdom. ❤


Som person är jag:

  • Entusiastisk, nyfiken, generös och engagerad med  förmågan att sätta mänsklig prägel på verksamheten.
  • Struktur med analys en av mina bästa styrkor.
  • Jag kan se och tolka beteenden ur olika synvinklar.


Jag är särskillt bra på:

  • Min sociala förmåga kommer sig bäst till uttryck när jag skapar möten och dialoger. Exempelvis i stora nätverk såsom Multi Helix Think Tank, EFL, RiksSvikt, SSSH.
  • Symposier, nationella eller internationella konferenser, exempelvis Teggerdagen om hjärtsvikt och Kardiovaskulära Vårmötet.
  • Vara uppdaterad och ha god omvärldsbevakning.
  • Jag är alltid förberedd på uppgiften, även om jag uppfattas som spontan.

Citat om doktor Lise från läkarstudenterna:

Sagt om Dr Lise från läkarstudenterna under pandemin 3 maj 2020
Sagt om Dr Lise från läkarstudenterna under pandemin 3 maj 2020
Sagt om Dr Lise från läkarstudenterna under pandemin 3 maj 2020
Sagt om Dr Lise från läkarstudenterna under pandemin 3 maj 2020
Sagt om Dr Lise från läkarstudenterna under pandemin 3 maj 2020
Marie-Louise Edvinsson, Lund. Foto: Selina Malik