Johan Edvinsson

Johan Edvisson har bred kunskap inom ledarskap, beslutprocesser inom offentlig förvaltning och organisationer. Med bakgrund som ansvarig inom företagsstrategi och analys av Algolos AB samt intresse för makroekonomi, har Johan en unik roll inom Doktor Lises Akademi.


Med utlandstjänstgörings FN-uppdrag i bakfickan samt 12 år inom försvarsmakten erbjuder Johan konsultation inom:


  • Ledarskap och management
  • Strategiska beslutsprocesser inom offentlig förvaltning och organisationer
  • Överlevnad och prepping


Mer information om vår konsult Johan Edvinsson kommer inom kort.

Johan Edvinsson. Foto: Selina Malik