Våra tjänster

Doktor Lises Akademi, Lund. Foto: Selina Malik

Vi erbjuder tjänster inom:

Utbildning och kurser

  • Skapa och designa uppdragsutbildningar inom klinisk medicin för Hälso- och sjukvårdens professioner.
  • Skapa och genomföra konferenser, symposier, program, workshops, möten och events.


Ledarskap, mentorskap och strategi

  • Utveckla ledare och ledningsgrupper genom coachning, mentorskap, management och organisationskunskap.
  • Strategi och beslutsprocesser för stora och små organisationer.


Konsultation och rådgivning av kliniska studier

  • Struktur och standardiserade vårdförlopp inom hjärta och kärlsjukdomar och uppstart av specialistmottagningar.
  • Konsulter i design och regelverk kring Klinisk Forskning, kliniska studier och monitorering.
  • Design och utveckling av kliniska studier från ”First Time in Human”, till FAS IV.
  • Rådgivning och granskning av vetenskapliga artiklar och publiceringsprocessen.
  • Medicinsk och farmakologisk rådgivning. Läkemedelsgenomgångar och biverkningsprofil. 
  • Expertutlåtande inom migrän och kardiovaskulära sjukdomar. Rådgivning till offentlig sektor, universitet, kvalitetsregister, SBU och Läkemedelsverket.

Kontakta oss